Cynllunio’ch ymweliad

Yr hyn bydd angen i chi wybod

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y diwrnod gorau erioed o hwyl yn Oakwood.

Felly yma fe gewch hyd i bopeth bydd ei angen arnoch i gynllunio’ch ymweliad perffaith, o ddod o hyd i’r parc, amserau agor a phrisiau, mwynhau’r daith yma, ble i fwyta, beth i’w weld ac ydy’r ci’n gallu dod hefyd. (Ydy, wir!)