Cynllunio’ch ymweliad

Yr hyn bydd angen i chi wybod

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y diwrnod gorau erioed o hwyl yn Oakwood.

Felly yma fe gewch hyd i bopeth bydd ei angen arnoch i gynllunio’ch ymweliad perffaith, o ddod o hyd i’r parc, amserau agor a phrisiau, mwynhau’r daith yma, ble i fwyta, beth i’w weld ac ydy’r ci’n gallu dod hefyd. (Ydy, wir!)

Welcome to Oakwood theme park, this website uses your cookies to improve your navigation experience. Read our OK privacy terms